FRIVILLIGE SCIENTOLOGY HJÆLPERE
Global bevægelse yder hjælp til millioner når om helst og hvor som helst, der er brug for det

Uanset om de hjælper deres lokalsamfund eller er ovre på den anden side af kloden, så er mottoet for en Frivillig Hjælper: ”Der kan gøres noget ved det.” Grundlæggeren af Scientology, L. Ron Hubbard, startede programmet i midten af 1970’erne med Frivillige Hjælpere efter at have konstateret, at kriminalitet og vold i samfundet steg i takt med, at folk blev mindre og mindre religiøse. Hubbard beskriver selv en Frivillig Hjælper som ”et menneske, der af egen fri vilje hjælper sine medmennesker ved at bringe formål, sandhed og åndelige værdier tilbage i deres tilværelse”. Hubbard fandt værktøjer og praktiske løsninger til at hjælpe andre, og de er nu til rådighed for både scientologer og ikke-scientologer.

Med sponsorater fra Den Internationale Scientology Kirke er de Frivillige Hjælpere en af de største og mest synlige uafhængige internationale hjælpeorganisationer. Hundredtusindvis af scientologer og alle mulige andre er blevet uddannet direkte eller online i en bred vifte af færdigheder, der anvender grundlæggende Scientology begreber til at afhjælpe fysiske, psykiske eller åndelige lidelser, og til at forbedre tilværelsen på ethvert område. Disse omfatter kommunikation, studier, ægteskab, børneopdragelse, stress, problemer på arbejdspladsen, hvordan man når sine mål og meget mere.

Desuden er der et globalt netværk af frivillige, der udgør de Frivillige Hjælperes permanente katastrofeberedskab, og som mobiliseres ved katastrofer forårsaget enten af mennesker eller naturen, og som kommer, hver gang der er brug for dem. Denne bevægelse, der så dagens lys i kølvandet på 11. september, samarbejder med lokale ledere, embedsmænd, hjælpeorganisationer og andre frivillige grupper om at yde fysisk hjælp og meningsfuld åndelig bistand ved hjælp af deres dygtighed og erfaring og ikke mindst deres evne til at organisere.

De teknikker, de Frivillige Hjælpere bruger, kan enhver bruge hvor som helst, når man ønsker at hjælpe nogen med at klare besværlige situationer og skabe bedre forhold for en selv eller for andre. Alle mennesker kan uanset baggrund eller trosretning deltage i undervisning som Frivillig Hjælper, enten online eller gennem en Frivillig Hjælper-turné i lokalsamfundet.

Med Håndbog i Scientology får man en samling med de mest grundlæggende materialer i Scientology, som man kan bruge på helt elementære livssituationer. Bogens 19 kapitler er også udgivet som selvstændige hæfter, og de gratis kurser i hvert af de 19 emner har været online siden 2007. Kurserne findes på 17 sprog og mennesker fra alle verdens lande har lavet dem.

Disse grundlæggende Scientology materialer, der omhandler hverdagens udfordringer såsom problemer på arbejdspladsen eller vanskeligheder med personlige relationer, blev filmatiseret i 2011. De findes som en dvd med titlen: Håndbog i Scientology: Redskaber til livet og er desuden lagt ud på nettet. ■HJÆLPER ALLE

Scientologys Frivillige Hjælpere har ydet hjælp rundt om i verden såvel i katastrofesituationer som med at gøre folk bedre i stand til at klare sig i den almindelige hverdag.

På Haiti har Frivillige Hjælpere hjulpet 600.000 haitianere siden jordskælvet i 2010.
I Rusland gav man gennem 4 år 1.100 seminarer i 16 byer på den transsibiriske goodwill-tourné.
I Japan ydede de Frivillige Hjælpere assistance til over 200.000 japanere efter jordskælvet og tsunamien i 2011, og de uddannede 1.500.


REDSKABER TIL LIVET

Få kontakt til en Frivillig Hjælper for at få personlig hjælp eller for at kunne planlægge et seminar, hvor du bor, eller for at se afsnittene fra filmen Redskaber til livet eller for at tilmelde dig et online kursus. Ud over uddannelse online eller på katastrofesteder kan enhver, der ønsker at hjælpe andre, tage kurser i en Scientology kirke og blive Frivillig Hjælper, uanset hvilken religion eller tro man har.

Gratis online-kurserFRIVILLIGE SCIENTOLOGY HJÆLPERE
Katastrofeberedskabsfond

Frivillige Scientology Hjælpere har hjulpet i katastrofesituationer i over 260 større katastrofeområder. Giv et bidrag til katastrofeberedskabsfonden for at hjælpe os med at fortsætte med at redde liv.