GOODWILL-TURNÉ
Studieteknologi og krisehjælp i Indien

De Frivillige hjælperes goodwill-turnéer, som for tiden gennemkører 7 kontinenter med 10 grupper, bruger de mange praktiske redskaber, der er beskrevet i de 19 kapitler i Håndbog i Scientology, og finder samtidig ud af, hvad de forskellige lokalsamfund anser for deres mest presserende problem.

Det haster med at få højnet kvaliteten af uddannelsen i Indien. En tredjedel af befolkningen på 1,2 mia. lever under fattigdomsgrænsen, og 25 % kan ikke læse. Kun 15 procent af Indiens unge kommer i gymnasiet, og kun 7 procent får en studentereksamen. Med flere tusinde etniske grupper, kaster og stammer med 211 forskellige sprog og mere end 1.600 dialekter er der en overvældende uddannelsesmæssig udfordring.

Siden 2005 er det lykkedes Indiens Frivillige Hjælperes goodwill-turné at få studieteknologien i brug på skoler og universiteter rundt om i Indien, hvilket kan bane vejen for bedre uddannelser i fremtiden.

Frivillige hjælperes goodwill-turnéer, som for tiden har 10 grupper, der rejser rundt på 7 kontinenter, bruger de mange praktiske redskaber, der er beskrevet i de 19 kapitler i Håndbog i Scientology, og de finder samtidig ud af, hvad hvert lokalsamfund anser for deres mest presserende problem.

The Times of India Foundation var vært for et seminar om studieteknologien, hvor fremtrædende undervisere i Delhi, deltog. The Times of India, verdens største engelsksprogede avis med et oplag på 3 millioner dagligt, dækkede seminaret og gennemgik studieteknologien og andre sider af de Frivillige Hjælperes teknologi i sin ”Sind, Krop og Ånd”-sektion fire gange i løbet af en måned.

Direktøren for Academic Staff College på Lucknow Universitet, et af Indiens største universiteter, udbad sig et seminar i studieteknologien til deres undervisere. Interessen voksede, og efterhånden har 1.000 akademikere på Lucknow gennemgået en uddannelse i studieteknologi.

Frivillige Hjælpere fra hele verden har bistået under redningsaktioner, hjulpet læger og sygeplejersker og ydet hjælp på alle mulige måder i hundredvis af katastrofeområder, heriblandt Haiti og rundt om i hele Asien.

En underviser i humaniora i Kolkata lærte om studieteknologien og introducerede den på sit Institut for Engelsk Sprog. Han var senere vært ved et større seminar, der blev leveret af goodwill-turnéen i en stor sal på rådhuset. Han oprettede den første Frivillige Hjælper-gruppe i landet med studerende, der var blevet uddannet i at undervise i studieteknologien og forsatte med at åbne en række frie skoler for fattige børn, baserede på Scientology.

På grund af de hyppige naturkatastrofer og ikke mindst menneskeskabte katastrofer har goodwill-turnéen i Indien tillige uddannet folk fra civilforsvarets instruktørkorps, det nationale politi og militær og det nationale katastrofeberedskab (en eliteenhed inden for de indiske grænsesikkerhedsstyrker) i katastrofeberedskab. Goodwill-turnéen nøjedes ikke med at undervise i katastrofeberedskab, men deltog aktivt i Mumbai.

Efter terrorangrebene i Mumbai i 2008 fik goodwill-turnéen implementeret undervisningen i katastrofeberedskab. De støttede i en hel måned hospitalets sundhedspersonale og uddannede sygeplejersker og familier i Scientology assister til lindring af chok og traumer, så de sårede kunne komme sig hurtigere.

Det resulterede i anmodninger om mere Frivillig Hjælper-undervisning, og snart begyndte goodwill-turnéen at levere kommunikationskurset til ledere af 40.000 medarbejdere i civilforsvaret og katastrofeberedskabsteknologi til det statslige og nationale brandkorps fra alle 28 delstater i Indien på en national konference.

Den indiske goodwill-turné har haft mere end 60.000 til foredrag og seminarer om studieteknologi, kommunikation, katastrofeberedskab og anden Frivillig Hjælper-teknologi. Der er blevet oprettet over 200 grupper til at fortsætte uddannelse af andre, der derefter uddanner endnu flere.

DE TEKNIKKER, DE FRIVILLIGE HJÆLPERE BRUGER, KAN ENHVER BRUGE HVOR SOM HELST, NÅR MAN ØNSKER AT HJÆLPE NOGEN MED AT KLARE BESVÆRLIGE SITUATIONER OG SKABE BEDRE FORHOLD FOR EN SELV ELLER FOR ANDRE.

Som et led i at uddanne sig
som Frivillig Hjælper kan man online se kapitlerne fra filmen Redskaber til livet og tilmelde sig på et eller flere af de 19 gratis online-kurser, som alle handler om, hvordan man løser almene problemer.


REDSKABER TIL LIVET

Få kontakt til en Frivillig Hjælper for at få personlig hjælp eller for at kunne planlægge et seminar, hvor du bor, eller for at se afsnittene fra filmen Redskaber til livet eller for at tilmelde dig et online kursus. Ud over uddannelse online eller på katastrofesteder kan enhver, der ønsker at hjælpe andre, tage kurser i en Scientology kirke og blive Frivillig Hjælper, uanset hvilken religion eller tro man har.

Gratis online-kurserFRIVILLIGE SCIENTOLOGY HJÆLPERE
Katastrofeberedskabsfond

Frivillige Scientology Hjælpere har hjulpet i katastrofesituationer i over 260 større katastrofeområder. Giv et bidrag til katastrofeberedskabsfonden for at hjælpe os med at fortsætte med at redde liv.