ET HJEM FOR DE FRIVILLIGE HJÆLPERE I HAITI

Efter indvielsen lapper haitianske Frivillige Hjælpere en nærliggende vej.

Haitianske Frivillige Hjælpere har nu deres eget permanente center, hvorfra de kan ekspandere.

I den sidste udgave så I de Frivillige Hjælpere i Haiti, der genoplivede og genopbyggede landet efter ødelæggelserne fra orkanen Matthew. De erfarne Frivillige Hjælpere fra USA og Europa, der meldte sig som frivillige efter denne orkan, er siden da rejst hjem, men de efterlod bag sig en kerne af haitianske Frivillige Hjælpere, der var uddannet og oplært i VM-teknologi såsom assister, for at fortsætte deres tradition med at yde hjælp.

Og for at garantere den varige tilstedeværelse af VM-programmet i Haiti, åbnede haitianske Frivillige Hjælpere et nyt VM-hovedsæde i Haiti. Deres indvielse bød omkring 80 mennesker velkommen til deres nye VM-hjem i Carrefour. Det er beliggende i en kirke, der blev doneret af en lokal biskop, og bygningen står nu som landets centrum for al haitiansk Frivillig Hjælper-aktivitet.

Efter indvielsen spildte de Frivillige Hjælpere ingen tid på at komme i gang igen. De ledte en oprydning gennem hele byen omkring deres hovedkvarter, herunder at lappe en beskadiget vej, der derefter fik myndighederne til at beslutte sig for at reparere hele vejen. Så, da den uhyrlige orkan Irma truede med at smadre Haiti med kategori 4-vinde, gjorde haitianske Frivillige Hjælpere sig klar til deres næste katastrofe.

Og for nylig leverede haitianske Frivillige Hjælpere to seminarer, der underviste mere end 450 studerende i L. Ron Hubbards studieteknologi, hvilket gjorde de haitianske Frivillige Hjælpere fortjent til et personligt tak fra borgmesteren i Plaisance.VI VIL rigtig GERNE HØRE FRA DIG

Som reaktion på den ukontrollerede skovbrand i Israel, bistod de Frivillige Hjælpere dem, der havde mest behov for det – mændene og kvinderne, der kæmpede mod flammerne. Og det her er, hvad de havde at sige:

LEDER FOR LOGISTIK, JERUSALEMS BRANDVÆSEN

ØVERSTBEFALENDE FOR LUFTVÅBNETS BRANDMANDSENHED

BRANDMAND

BRANDMAND

BRANDMANDGIV ET BIDRAG

Frivillige Hjælpere står til rådighed over hele verden og er døgnet rundt klar til at rykke ud til en hvilken som helst katastrofe. Dit bidrag vil finansiere rejser for frivillige såvel som mad, vand, telte og medicinske forsyninger til ofre for katastrofer.